Brandbrief bestuur wijkcentrum

28-12-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – De huur is te duur. Daar komt het wel zo’n beetje op neer voor het bestuur van Wijkcentrum De Pijpelaar. Geen enkele instelling is de afgelopen jaren ontkomen aan bezuinigingen en ook De Pijpelaar moet er nu aan geloven. De huur die de gemeente doorrekent voor het gebouw aan de Willem Pijperstraat is niet meer op te brengen. Er moet daarom binnenkort verhuisd worden naar een kleinere ruimte aan de Valeriusstraat, waar een gebouw van de Buitenschoolse Opvang vrijkomt. Nel Kester klom als voorzitter van het bestuur in de pen en schreef een brandbrief aan het college en de gemeenteraad.

,,De Gemeente subsidieert geen stenen meer in haar bezuinigingsbeleid’’, aldus Kester. ,,In 2015 kregen we weliswaar 35 % korting op de huur, maar een huur van 98 duizend euro min 35 % is voor een laagdrempelige Wijkvereniging niet op te brengen. De laatste termijn konden we al niet meer betalen’’.

Kester benadrukt dat het Wijkcentrum een centrale en belangrijke rol heeft in de VOP- en Oostwijk: ,,Om aan de opdracht van de gemeente te voldoen heeft de Wijkvereniging dit jaar fors de activiteiten uitgebreid (14 nieuwe activiteiten waaronder veel voor senioren) en is het gelukt om ook de jongeren weer binnen te halen; zij leveren een minimaal bedrag aan huur op, maar er vind nu nog nauwelijks vandalisme plaats in de directe omgeving. Wij hebben om enigszins rond te komen zelf fors intern bezuinigd en door allerlei maatregelen ook nog eens €3000 van energieleverancier Eneco teruggekregen’’.

Het heeft allemaal niet geholpen om op de huidige plek te kunnen blijven zitten. Eind maart is het over en sluiten en moet er naar het andere gebouw verhuisd worden. Daar zal welzijnsorganisatie Minters ook ‘inhuizen’ , die de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zogeheten ‘buurtkamer’ op zich neemt. Het Wijkcentrum krijgt in totaal maximaal zo’n €25.000, onder meer uit het Leefbaarheidsbudget, om activiteiten te organiseren. Kester vreest dat er veel bewoners van de wijk gaan ‘afhaken’: ,,Het is er te klein voor het aantal bewoners dat gebruik maakt van het huidige aanbod en ook ontbreken er faciliteiten voor activiteiten die we nu nog wel kunnen aanbieden. Laagdrempelig, en zeker betaalbaarder dan de vergelijkbare, maar vaak prijzige cursussen bij Kade 40’’, aldus Kester.

Nadat Nel Kester al zo’n driemaal de gemeenteraad toegesproken heeft over de bezuinigingen lijkt de politiek, volgens haar eigen verklaring, eindelijk aandacht te hebben voor haar noodkreet. Inmiddels is er door een aantal politieke partijen contact gelegd, zo liet ze vandaag weten in een interview bij Omroep Vlaardingen. Wat dat betekent voor de ontwikkelingen rondom De Pijpelaar moet nog blijken.

 Gerelateerd