Bouw bungalows afgeblazen !

09-06-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Felicitaties van de wethouder en een gemeenteraad die zich voltallig achter de omwonenden schaarde. Het kan niet meer mis gaan waar het gaat om het afblazen van de plannen om het speelveldje aan het Muskuskruid te verkopen aan vijf particulieren die er bungalows willen bouwen. Formeel moet de raad in een officiële vergadering het voorstel van het college nog wel afwijzen, maar dat is een formaliteit.

In grote getale werd er gisteren opgetrokken naar de oude hal van het Stadhuis waar Pepijn van Collenburg, vertegenwoordiger van de bewoners in de Holy (en gesteund door ongeveer duizend handtekeningen!), de raad en verantwoordelijk wethouder Hans Versluijs toesprak. In amper zes weken tijd wisten Pepijn met enkele anderen de wijk te mobiliseren en een duidelijk vuist te maken richting het college waar het ging om de bouw van bungalows. Van Collenburg: ,,Al eerder hebben wij onze verbazing uitgesproken over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente rondom dit project. Helaas is deze verbazing en het ongeloof enkel groter geworden gedurende de afgelopen weken. Onze boosheid is niet afgenomen en er heerst een gevoel van wantrouwen en teleurstelling in de gemeente. Het is voor ons onbegrijpelijk dat onze gemeente, met in het vooruitzicht de nieuwe omgevingswet, ervoor kiest om de omwonenden niet actief te betrekken bij plannen in hun buurt''. De boosheid van de bewoners was volgens Van Collenburg ook nog eens gegroeid naar aanleiding van een memo van Versluijs aan de gemeenteraad, waarin volgens hen een onjuiste weergave van hun kritiek en een stukje historie van het speelveldje werd gegeven.

Na dit betoog deed de raad het nog eens 'dunnetjes over' waar het ging over de gehele procesgang. Hierbij werden 'grote woorden' gebruikt, waarbij Ivana Somers van VV2000/Leefbaar Vlaardingen zich het sterkst uitdrukte met uitspraken als "u moet zich doodschamen". Voor Versluijs was het een moeilijke avond, waarin hij nogmaals uitleg gaf over de keuzes die gemaakt waren en weer zijn spijt betuigde over de gang van zaken. Somers stelde voor om bij komende soortgelijke besluiten de hele procesgang vooraf te monitoren, een suggestie waar wethouder Versluijs positief op inging.

Versluijs trok aan het eind van de behandeling van dit agendapunt zijn conclusie waar het ging om draagvlak bij zowel de bewoners als de raad, maar benoemde wel dat nu de raad formeel aan zet was: ,,Ik kan een raadsvoorstel formeel niet intrekken, u als raad dient hier bij de eerstvolgende raadsvergadering hier over te besluiten. De boodschap was daarmee duidelijk: de grond wordt niet verkocht en er zal geen bungalow gebouwd worden.

Gerelateerd