Bomenkap in de stad en de Broekpolder

16-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Vandaag vervolgt de gemeente de kap van bomen die vanwege veiligheidsrisico of beheerproblemen gekapt moeten worden. De gemeente Vlaardingen liet afgelopen jaar de bomen in het westelijk deel van de stad en de Broekpolder controleren op veiligheid. Een deel van de te vellen bomen is het afgelopen voorjaar al gekapt omdat ze met spoed weg moesten vanwege de veiligheid. Voor de overige te vellen bomen is geadviseerd ze in verband met de veiligheid direct na 15 juli te vellen.

Uiteraard worden alle bomen voordat de kap plaatsvindt, gecontroleerd op broedende vogels. Als een te kappen boom ‘bewoond’ is, kijkt de gemeente of er een manier is om de veiligheid te garanderen en de vogel toch de gelegenheid te geven om z’n jongen groot te brengen.

De gemeente werkt aan een plan om de groenstructuur na de kap weer aan te vullen. Voor nieuwe bomen worden plekken gezocht waar deze voldoende ruimte hebben om uit te groeien. De gemeente presenteert het plan na de zomer waarbij bewoners ook gelegenheid krijgen om op het voorstel te reageren.

Wil je weten waar de bomen staan die gekapt worden? Op www.vlaardingen.nl/bomenkap  vind je een tekening met de locaties.Gerelateerd