Blussen met bevroren water

12-02-2018 Nieuws Redactie

foto: Stadsarchief Vlaardingen

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 12 februari 1929: Blussen met bevroren water.

Als in februari 1929 brand uitbreekt op de hoek van de Brede Havenstraat-Westhavenplaats is het zo bitter koud dat het bluswater het vuur in bevroren toestand bereikt. De brandweerlieden zijn totaal niet op de pooltemperaturen gekleed. Een aantal van hen verliest tijdens het werk het bewustzijn en moet worden bijgebracht.

Hedennacht heft een felle brand gewoed in het confectie- en kledingmagazijn der firma L. Hakbijl aan de Breede Havenstraat te Vlaardingen. Het 12 meter hooge pand, dat zich op den hoek van de Westhavenplaats bevindt, en het daarnaast gelegen kledingmagazijn, dat eveneens aan de firma Hakbijl toebehoort, brandde geheel uit. Het vuur dat omstreeks kwart over 2 ontstaan moet zijn, liet zich van den aanvang af zeer ernstig aanzien, zoodat de brandweer met volledig materiaal uitrukte. 

Het spreekt vanzelf, dat het blusschingswerk onder de hedennacht heerschende pool-temperatuur groote moeilijkheden opleverde. Het water dat uit de op het vuur gerichte straalpijpen gespoten werd, bereikte het vuur in bevroren toestand, terwijl verscheidene brandweerlieden, die alleen in een minimum van tijd in een fantastisch kleed gestoken waren, aan de nijpends koude geen weerstand konden bieden en het bewustzijn verloren, zoodat ze bijgebracht moesten worden. 

Een geweldige vonkenregen, die zich over de aangrenzende straten verspreidde en de geheele omgeving ln een spookachtigen gloed zette, tastte het dak van een op een afstand van bijna 100 meter van het brandende pand gelegen electrotechnische magazijn op de Markt aan, waar het vuur echter onmiddellijk kon worden gebluscht.

Gerelateerd