Blankenburgtunnel wordt Maasdeltatunnel

02-11-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen verzocht om gezamenlijk te komen tot een naam voor de tunnel onder Het Scheur, die nu nog Blankenburgtunnel genoemd wordt. Per brief aan de minister maakt het college van B&W kenbaar te kiezen voor de naam Maasdeltatunnel. Aan de infrastructurele werken die geheel op Vlaardings grondgebied liggen, heeft het college de volgende namen gegeven:

Het viaduct Rijksweg 24 - Maassluissedijk: Dirkviaduct. Naar Dirk III, van 993-1039 graaf van Westfrisia/Holland.

Het viaduct Rijksweg 24 - spoorweg: Othildeviaduct. Naar Othilde van Saksen, gravin van Holland, echtgenote van Dirk III, overleden in 1044.

De Landtunnel: Hollandtunnel. Naar het graafschap Holland, waarvan (het begin van) de onafhankelijkheid werd ingeluid door de op 29 juli 1018 door graaf Dirk III gewonnen Slag bij Vlaardingen.

Het knooppunt Rijksweg 24 - Rijksweg 20: Flardingaplein. Naar Flardinga, de in de elfde eeuw gangbare aanduiding van het huidige Vlaardingen.

Volgens het college wordt hiermee in een samenhangende context (de Blankenburgverbinding) aandacht gevraagd voor het ontstaan van Holland (nu bijna duizend jaar geleden) en voor de belangrijke plaats die Vlaardingen hierin inneemt.

Gerelateerd