Binnenstad en veiligheid prioriteit voor gemeente

10-01-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Inzetten op een economisch gezonde binnenstad, persoonsgericht aanpakken criminele jongeren, het Unileverterrein meenemen in de ontwikkeling van de Rivierzone en concrete stappen zetten op de route naar een klimaatneutrale stad. Dat zijn kortgezegd vier aanvullende ambities die het college van burgemeester en wethouders heeft, naast de doelstellingen en voornemens zoals verwoord in het collegeakkoord 2014-2018.

In het nieuwjaarsbericht 2017 presenteert het college van B&W aan de gemeenteraad vier ambities voor de resterende vijftien maanden van de huidige collegeperiode.

•        Binnenstad: focus op kernwinkelgebied bij aanpak binnenstad met optimale mix van wonen, werken, ondernemen, verblijven en vermaken.

•        Veiligheid: inzetten op persoonsgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jongeren.

•        Stedelijke ontwikkeling: herinrichting vrijkomend Unileverterrein incorporeren in ontwikkeling Rivierzone.

•        Duurzaamheid: concrete stappen zetten op de route naar een klimaatneutrale stad en toewerken naar de duurzaamheidsambities zoals uitgesproken tijdens de klimaattop in juni 2016.

 

Ambities reiken verder dan coalitieakkoord

Met deze beleidsaccenten speelt het college in op actuele ontwikkelingen die direct bestuurlijke aandacht nodig hebben. ,,Vlaardingen is erbij gebaat als er -naast de opgaven zoals verwoord in het coalitieakkoord- nog een aantal initiatieven genomen worden, om de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten en het leefmilieu voor de inwoners verder te verbeteren’’, licht wethouder Arnout Hoekstra toe. ,,Het op orde brengen van de financiële positie was de belangrijkste opgave van dit college en dat hebben we gerealiseerd. Met de overige doelstellingen liggen we goed op koers’’, vervolgt Hoekstra. ,,Onze ambities gaan verder dan de uitvoering van het coalitieakkoord. Daarom hebben we voor de komende maanden een viertal beleidsaccenten benoemd. Daarbij hebben we gekeken naar actuele ontwikkelingen en hebben we ons laten inspireren door voorstellen vanuit de samenleving. Nadrukkelijk is het de bedoeling dat de initiatieven samen met ondernemers en maatschappelijke partners worden vormgegeven en dat de financiën ook een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid zijn’’.Gerelateerd