Bijeenkomst over Palestina in De Windwijzer

07-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - “Aidoun” , de organisatie van Vlaardingse Palestijnen, organiseert voor Vlaardingers een informatieve bijeenkomst met de titel “Palestina, van Balfour tot Trump”. Het evenement vindt plaats op 13 februari in de Windwijzer, van 19.30 uur tot 22.00 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur.

Sinds de erkenning van Trump “Jerusalem hoofdstad van Israël” op 6 december is het geweld in Palestina sterk toegenomen. Deze erkenning is internationaal slecht en “met ontsteltenis” (Wereldraad van Kerken) ontvangen.

In Vlaardingen leeft de grootste groep Palestijnen van Nederland. Palestijnse arbeidsmigranten verhuisden sinds de jaren ’60 van Nabloes naar Vlaardingen om bij de Romi-fabriek te werken. Deze groep is tegenwoordig nog wat groter omdat onder de Syrisch vluchtelingen in Vlaardingen relatief veel Palestijnen zijn.

Voor de Palestijnse Vlaardingers betekent de erkenning van de regering Trump de voortzetting van het kolonisatieproces dat in 1917 begon met de Balfour-Verklaring . De Palestijnse Vlaardingers zien sindsdien machteloos toe hoe hun oorspronkelijke vaderland gekolonialiseerd wordt en Palestijnse landgoederen onteigend worden.

De gebeurtenissen in de Palestijnse gebieden hebben heftige impact op het leven van Palestijnse Vlaardingers; het raakt hen zeer wat er nu gebeurt. De escalatie van het geweld leidt tot onrust binnen de Vlaardings Palestijnse families en zij maken zich grote zorgen over hun familieleden en vrienden in Palestina waarmee zij zich verbonden voelen. Als Vlaardingse burgers willen zij met hun stadgenoten hun zorgen delen en met hen in gesprek komen. Dit ook omdat de situatie in Palestina van dit moment weinig tot geen belangstellende vragen en meelevende reacties opriep bij Vlaardingse instanties zoals de gemeente en kerken en van vrienden en bekenden terwijl hun gevoelens diep geraakt zijn.

Op de avond worden voor de pauze twee inleidingen met (ook film-)beelden gegeven; één over de Stichting Aidoun, van wie de voorzitter en enkele andere leden als Syrisch Palestijnse vluchtelingen in Vlaardingen wonen en één over de geschiedenis, door Palestijnse Vlaardingers belicht . Na de pauze spreekt via een live verbinding rechtstreeks uit Jeruzalem Yusef Daher, mede auteur van het inmiddels zeer geprezen Kairos-document en secretaris van de verzamelde kerken van Jeruzalem. Daarna volgt de mogelijkheid tot het stellen van vragen en een onderling gesprek. Afgewisseld met enkele teksten over Jeruzalem, gekozen uit elf gedichten die onlangs op een bijeenkomst in Jeruzalem zijn voorgedragen.Gerelateerd