Bibliotheekfusie: Maassluis weet nog van niets

07-04-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN/MAASSLUIS – Bij de  oriënterende raadsvergadering afgelopen donderdag werd gesproken over de Bibliotheek Vlaardingen. In een presentatie werd gemeld dat de Bibliotheek Maassluis/Midden Delfland ‘graag met Vlaardingen samen wil gaan’. De gemeenteraad in onze buurgemeente Maassluis lijkt nu niet geïnformeerd te zijn en het CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W aldaar.

De fractie wil nu weten of het college bekend is met het scenario zoals al wel gepresenteerd in Vlaardingen, maar nog niet in Maassluis. Weliswaar is de bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland een zelfstandige organisatie , maar ze krijgt wel subsidie van de gemeente. De CDA-fractie wil dan ook weten wat de effecten van zo’n fusie zijn op de gemeentelijke begroting van Maassluis.

,,Volgens uitspraken van de Vlaardingse portefeuillehouder zou de Bibliotheek van Maassluis/Midden-Delfland zijn gepolst en een positief signaal hebben afgegeven", zegt het CDA. Saillant detail is dat de portefeuillehouder in Vlaardingen ook van het CDA is. De fractie in Maassluis vraagt aan het college van B&W onder meer of het hiervan op de hoogte is en of hierover op bestuurlijk niveau gesprekken zijn geweest met Vlaardingen en Midden-Delfland. In het geval dat er daadwerkelijk sprake is van een fusie wordt ook gevraagd wat voor gevolgen dit gaat hebben op de bibliotheek in Maassluis. Welke effect heeft het bijvoorbeeld op de dienstverlening, het personeel en de collectie?

Hoe de verdeling zal zijn tussen ‘lusten en lasten’, welk bedrag gaat elk van de gemeentes betalen als subsidie en waar worden functies ingeleverd, is nog niet bekend in dit stadium. In Vlaardingen staat de Bibliotheek nu voor een bedrag van € 1,7 miljoen op de begroting en met de bezuiniging van € 500.000 vanaf 2016 wordt dat dus € 1,2 miljoen. In Maassluis wordt er momenteel jaarlijks, volgens de publieke overzichten ruim € 550.000 aan de bibliotheek als subsidie verstrekt.Gerelateerd