Bezorgd over de Hoed Park Hooglede

07-09-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Over de mogelijke komst van een medisch centrum naar Park Hooglede zal nog het nodige gesproken worden. Een inwoner van Vlaardingen geeft in een aan de gemeenteraad en het college ingezonden brief haar mening. Wij hadden toestemming om deze te plaatsen. De naam is bij de redactie bekend.

,,Graag wil ik als bezorgde medeburger het volgende onder uw aandacht brengen betreffende het voornemen/initiatiefnemer huisarts De Wit:

Het heeft mij enorm gechoqueerd hoe er gereageerd is door de bewoners van Park Hoog Lede op zijn plannen. Ik vond dit buiten alle proporties. Afgaande op de kranten artikelen in het AD regio katern Waterweg. Het niet willen luisteren tot aan intimidatie toe. Ik krijg daar als medeburger het schaamrood tot ver achter mijn haargrens van.

Het voornemen van huisarts De Wit dient het belang van heel Vlaardingen, het protest van de bewoners lijkt erop gebaseerd te zijn dat men af moet blijven van 'hun' wijkje. Vlaardingen is van alle burgers en het plan is in het belang van heel Vlaardingen en haar burgers.

1.  Het huidige aantal huisartsen zal waarschijnlijk niet direct kunnen worden ingevuld omdat er binnen enkele jaren een behoorlijk aantal huisartsen met pensioen gaan. Dus is goede zorg essentieel.

2.  Het oude Holyziekenhuis is al jaren naar Schiedam verhuisd (Vlietland) en is nu zelfs gefuseerd met het Franciscus Gasthuis waardoor een belangrijk gedeelte is opgesplitst tussen Schiedam en Rotterdam. De S.E.H. is in de nacht en weekend gesloten. Het Franciscus is met het O.V. zeer slecht bereikbaar waardoor mensen naar Delft of het Erasmus gaan.

3.  De plannen van de heer De Wit waren mij al bekend in 2013/2014 toen hij de praktijk van de heer J.A. Imhoff overnam. Dus ik begrijp hier al niet waarom men nu doet alsof men niets wist terwijl ik als cliënt het voornemen van de locatie al wel wist.

4.  De Wit is van plan hier een multidisciplinair centrum van te maken. Inmiddels samen met nog een huisarts. Nu al heeft hij enkele diverse disciplines in huis die met hem samenwerken als voorbeeld, een huid- en oedeemtherapeut, diëtiste, diabetesverpleegkundige en psycholoog. Niet fulltime en gaan nogal eens op huisbezoek. Dit zal met meerdere disciplines worden uitgebreid. Samen met artsen van het Reinier de Graafziekenhuis waaronder chirurgie. Eerste en tweede lijns zorg. Dus alleen maar in het voordeel van de burgers van Vlaardingen. Korte lijntjes, directe zorg. Kan bezoeken aan het ziekenhuis en S.E.H. voorkomen. Directe winst voor de cliënt incl. verzekeraars.

5.  Daarnaast ben ik de mening toegedaan dat men zich tot gelukkige mag noemen als men een huisarts kan krijgen van het kaliber De Wit. Die geen 8.00 uur tot 16.30 uur mentaliteit heeft.

Bereid is wanneer het om zeer ernstige zieke patiënten gaat ook zijn privé nr. te geven en dag en nacht incl. het weekend bereikbaar is. Waardoor bijv. Een terminaal zieke thuis kan sterven. Een laatste wens in vervulling kan laten gaan!

Van dit soort artsen zijn er nog maar zeer weinig, die zijn uit roeping arts geworden. Of zoals hij zelf zei toen ik er bezwaar tegen maakte: ,,Dan had ik geen arts moeten worden!''

6.  Het aantal 400 tot 600 patiëntbezoeken is schromelijk overdreven. Ook komen mensen met het O.V., fiets of lopend echt niet alleen auto verkeer. Samen 200 tot 300 maximaal.

Het punt verkeerveiligheid wat bewoners opvoeren, vind ik wel een punt maar dat kun je niet op het conto van deze arts zijn plannen schuiven want of er nu huizen of een medisch centrum komt, autoverkeer is daar altijd al een probleem geweest. En mogen deze plannen niet verder traineren.

Maar dit geldt ook voor de aanpalende wijk, wat vroeger de 'goudkust' in de volksmond werd genoemd, welke maar één toegangsweg kent en dat is de Willem de Zwijgerlaan voor de Meerpaal, Tenniscentrum, St. Jozefmavo, Drieenhuizen, het nieuwe woon- zorgcomplex, de Margriet en alle woningen. Voor Park Hooglede is een aparte toegangsweg Laan van Hooglede.

Dit is een probleem van de infrastructuur van deze wijken. Niet van dr. De Wit zijn plannen. Misschien door meer ontsluitingsmogelijkheden te creëren verderop,dit zou een hoop oplossen. Dan is gelijk de racebaan Holysingel aangepakt.

Mijn advies aan de burgemeester, wethouders en partijen is geef deze huisarts dr. De Wit groen licht. Deze huisarts verdient het en zal daarmee vele bewoners c.q. cliënten een grote dienst bewijzen en daarmee de medische zorg van Vlaardingen op een hoger niveau tillen. Waar mogelijk de bewoners van Park Hooglede ook hun voordeel van kunnen plukken.

 Gerelateerd