Belastingdienst wil geld van gemeente

20-12-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De gemeente Vlaardingen heeft te weinig belasting betaald over de jaren 2009 tot en met 2012. Dat vindt althans de Belastingdienst die kort geleden een naheffing stuurde . Hoe groot dat bedrag is, wil de gemeente niet bekend maken, maar het gaat mogelijk over een fors bedrag.

Het college van burgemeester en wethouders informeerde hierover afgelopen week de gemeenteraad. Zij gaven daarbij aan nog in gesprek te gaan met de Belastingdienst over het opgemaakte rapport, waarin staat dat er met de berekeningen van de ambtenarensalarissen een aantal zaken verkeerd gegaan zijn. Het betreft onder meer de premies voor de zorgverzekeringswet, de werkkostenregeling en het privégebruik van dienstauto´s. Het Algemeen Dagblad ´kopte´ vandaag “De gemeente Vlaardingen rommelt met belasting” en ONS Vlaardingen Raadslid Ron Boers verklaarde het ‘echt bizar’ te vinden. Is hier echter wel sprake van rommelen of is er een andere verklaring ? Een reactie van D66-fractievoorzitter Peter Caljé werpt een genuanceerder licht op deze zaak:

,,Er worden hier veel te snel conclusies getrokken. Begrijpelijk want het gaat om veel geld. Wat iedereen zich wel moet realiseren is dat de belastingdienst bij veel gemeenten boekenonderzoek doet om te zien of er conform de regelgeving aangifte is gedaan en is afgedragen. Dat maken wij als particulier of ondernemer ook vaak mee en soms krijg je wat terug maar meestal moet je nabetalen. Daartussen is ruimte voor interpretatie en daarover is de gemeente nog met de belastingdienst in gesprek. De uiteindelijk naheffing staat dus nog niet vast. We weten dus ook nog niet of er fouten zijn gemaakt en realiseer je dat, hoewel het om een groot bedrag gaat dit bedrag slechts een fractie is van hetgeen de gemeente Vlaardingen in de betreffende jaren aan belastingen heeft betaald. Een naheffing van bijvoorbeeld beeld 0,5 tot 1,5% is in een gemiddeld huishouden ook niets bijzonders hoe vervelend het ook is. Als ik mij goed heb laten informeren krijgen 5 à 6 miljoen mensen dit jaar bijvoorbeeld een naheffing van tussen de 150 en 700 euro van de Rijksbelastingen. Leuker kunnen ze het blijkbaar niet maken bij de Belastingdienst. Dat geldt voor u maar ook voor onze gemeente en daar zullen we het totdat er een definitieve aanslag is echt even mee moeten doen’’.

Het college verklaart verder in gesprek te gaan met de Belastingdienst over de rechtvaardigheid van een naheffing over bovengenoemde onderdelen. Ter ondersteuning vragen zij daarbij extern fiscaal advies. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken en de inhoud van de definitieve rapportage van de belastingdienst zullen zij een bezwaarschrift indienen. Kortom, conclusies dat er 'gerommeld' is lijken voorbarig, met name voordat bekend is wat er wel of niet fout gegaan is.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date