Begroting: Investeren in de stad

29-09-2016 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De financiële risico’s zijn afgenomen, er is €27 miljoen aan schulden afgelost en er is €16 miljoen gespaard. Dat is in het kort de Begroting die wethouder van Financiën Arnout Hoekstra afgelopen dinsdag aan de media presenteerde. Hoekstra: ,,Wij hebben de financiële risico’s flink beperkt, waardoor wij voor het eerst sinds jaren weer in staat zijn deze risico’s volledig af te dekken met onze eigen spaarpot. Dit maakt dat de gemeente weer financiële ruimte heeft voor nieuwe investeringen in de stad. Ook kunnen de lokale lasten voor de inwoners beperkt blijven’’. Door te blijven sparen en de schulden verder te beperken, wil de gemeente haar financiële positie verder verstevigen.

Geholpen door aantrekkende economie

Dat het nu financieel weer beter lijkt te gaan is natuurlijk niet alleen een ‘verdienste’ van het huidige college. Het wordt daarbij behoorlijk geholpen door een groeiende economie, waarbij vooral de huizenverkoop weer aantrekt. De vraag naar nieuwe woningen is de reden dat er op verschillende plekken in Vlaardingen gebouwd wordt, zoals op Parc Hoog Lede aan de Holysingel en Buitenplaats Van Ruytenburch aan de Hofsingel. Waar voorheen tientallen miljoenen euro’s werden afgeschreven in ‘de boeken’ levert grond inmiddels dus weer geld op.


OZB niet verhoogd

De gepresenteerde begroting laat een evenwicht zien tussen uitgaven en inkomsten; beiden bedragen naar verwacht €252 miljoen, een bedrag dat €15 miljoen hoger ligt dan vorig jaar. Er zal dan ook meer geïnvesteerd worden in zaken waarbij dat hard nodig is en die soms verwaarloosd zijn: veiligheid, onkruidbestrijding, het aantrekkelijker maken van winkelgebieden, armoedebestrijding, integratie en duurzaamheid. De eerder aangekondigde verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB) komt te vervallen, hoewel er nog wel een inflatiecorrectie van 0,8 % wordt toegepast.

Het college heeft getracht in deze begroting alles te benoemen wat in de bespreking van de Voorjaarsnota door de raad in juli naar voren is gebracht. ,,Niet alles wat daar gezegd is kunnen we realiseren’’, aldus Arnout Hoekstra. ,,Sommige zaken zijn tegenstrijdig, waarbij we in die gevallen hebben gekeken naar hoeveel fracties een bepaald standpunt deelden’’.Meer geld naar bestrijding criminaliteit

Op een aantal grote ergernissen wordt in ieder geval komend jaar actie ondernomen. Desgevraagd bevestigde Hoekstra dat er meer medewerkers bij de afdeling Toezicht & Handhaving bij komen. Daarnaast zal er driemaal in plaats van tweemaal per jaar in de stad het onkruid aangepakt worden, en daar bovenop wordt er voor bepaalde plekken (de ‘hotspots’) een bedrag van €50.000 uitgetrokken om het onkruid te bestrijden.

Op basis van een motie van de PvdA en de SP zullen huishoudens met een inkomen tot 120% van de minimum (bijstands-) inkomensnorm (dit was 110%) van bepaalde regelingen gebruik kunnen maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om financiële ondersteuning voor schoolkosten, sportverenigingen of culturele activiteiten. Overigens wordt dit ook makkelijker omdat het huidige kabinet op Prinsjesdag hier landelijk €100 miljoen voor beschikbaar stelde.

Criminaliteit onder jongeren is één van de problemen waar ook extra geld naar toegaat. Niet alleen in de genoemde uitbreiding van het aantal handhavers, maar ook naar (mobiel) cameratoezicht en preventie.

Nu het college de begroting 2017 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad, is het aan de raad erop te reageren en de begroting vast te stellen. De planning is als volgt: eerst kunnen inwoners en andere belanghebbenden reageren op de begroting door in te spreken tijdens de raadsavond op donderdag 3 november aanstaande. Vervolgens behandelt de gemeenteraad de begroting in de raadsvergadering op woensdag 9 en donderdag 10 november.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date