Begroting: geen nieuwe bezuinigingen

25-09-2015 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Gisteren werd door het college in een speciale persbijeenkomst de nieuwe Begroting gepresenteerd, waarbij er een opvallend positieve stemming heerste. De reden hiervoor lag met name in het feit dat het Vlaardingen financieel beter lijkt te gaan en er geen extra bezuinigingen doorgevoerd hoeven te worden.

Jaarlijks kiest het college een motto voor haar begroting en dit jaar is dat hetzelfde als in het coalitieakkoord van na de raadverkiezingen van 2014: Samen aan zet. ,,Dankzij deze samenwerking hebben we er met elkaar voor gezorgd dat het zwembad, theater, kinderboerderij, dierenweides en de bibliotheek in de stad kunnen blijven bestaan’’, aldus wethouder van Financiën Arnout Hoekstra.

Sterke verbetering van de financiële situatie

Een van de belangrijkste opgaven van dit college is het versterken van de financiële positie. De begroting 2016 kent een positief resultaat wat betekent dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Het aantal financiële risico’s is afgebouwd en de buffer om de resterende risico’s af te dekken neemt toe. Arnout Hoekstra: ,,De komende jaren blijven wij werken aan een financieel gezondere positie waarbij we onder meer gaan werken aan een snellere aflossing van de schulden’’.

Investeren in de stad

De verbeterde financiële situatie maakt het weer mogelijk om in 2016 beperkt te investeren in de stad en het nodige onderhoud te plegen. Het positieve saldo op de begroting betekent echter niet dat de inwoners van Vlaardingen hiervan in de eigen portemonnee iets terug zien, integendeel. Een aantal belastingen en heffingen zullen verhoogd worden, sommige in kleine mate andere weer met procenten. Wie op een terras voor een kop koffie van € 2 vijf procent meer moet betalen schrikt misschien niet zo gauw van dat extra dubbeltje. Als je als huiseigenaar een paar tientjes extra Onroerend Zaak Belasting (OZB) moet betalen, dan is dat andere koek; temeer omdat de daling van de huizenprijzen nooit heeft geleid tot een lagere OZB.

Ook de afvalstoffenheffing wordt meer: op maandbasis wordt deze verhoogd met € 1,03 voor een éénpersoonshuishouden (€ 12,45 per jaar), en met € 1,33 voor een meerpersoonshuishouden (€ 15,98 per jaar). Driekwart wordt deze bepaald door de landelijke invoering van de Verbrandingsbelasting. Het Rijk rekent de gemeentes per ton afval € 13 en dat wordt vrijwel één op één doorberekend aan de Vlaardingers.

Tenslotte wil de gemeente bewoners en ondernemers willen zelf medeverantwoordelijk laten zijn voor wat er in hun omgeving gebeurt. Het college biedt hen maximaal de ruimte om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun directe omgeving en de stad. Het blijft echter in deze woorden allemaal nogal wat abstract en als burgers wat willen blijft financiële haalbaarheid dikwijls de bepalende factor. Ondernemers daarentegen willen vooral minder regels zodat ze hun creativiteit in kunnen zetten om beter te ondernemen.

Besluitvorming

Op 29 oktober kunnen Vlaardingers hun reactie geven op de begroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 4 en 5 november 2015 in de raadsvergadering.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date