Baangarantie voor studenten MBO Food

28-04-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Komend schooljaar kunnen de eerste leerlingen van de nieuwe opleiding mbo-voedingsmiddelentechnologie aan de Food Inspiration Academy (FIA) in Vlaardingen van start. Steensma Food Ingrediënts en Lentiz onderwijsgroep treden in Vlaardingen op als gastheer voor de opleiding. De nieuwe mbo-opleiding Food is gebaseerd op de nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs en is geschikt voor de niveaus 2, 3 en 4. Leerlingen die de opleidingen afmaken, hebben garantie op een baan bij een van de aangesloten bedrijven. De schoolopleiding wordt geïntegreerd in het bedrijf van Steensma waarbij er naast de theorie in het klaslokaal lesgegeven wordt op de werkvloer. Het onderwijs is hierdoor sterk praktijkgericht met als uitgangspunt 'lerend werken en werkend leren.'

Wethouder Ruud de Vries: “De komende jaren ontstaat een tekort aan voedingsmiddelentechnologen in de regio. De initiatiefnemers van de Food Inspiration Academy (FIA)  willen in deze vraag voorzien. Leerlingen kunnen er lerend werken en werkend leren. Een inspirerende plek met een proeffabriek en een testcentrum voor iedereen die wil kennismaken met de foodsector.”

De studenten worden tijdelijk gehuisvest op een van de scholen van Lentiz onderwijsgroep. De definitieve huisvesting vindt plaats in het voormalig stadskantoor van de gemeente aan de Industrieweg 9. Dit pand is bij uitstek geschikt voor de FIA omdat de betreffende ondernemer, Steensma, naast het pand is gevestigd en het pand wil gebruiken voor zijn eigen onderneming. De gemeente Vlaardingen geeft de grond in erfpacht uit aan Steensma om binnen 5 jaar te komen tot verkoop van de grond en het pand. Uitgifte in erfpacht geeft Steensma voldoende investeringsruimte voor aanpassing van het gebouw.

Food Inspiration Academy

In de komende jaren dreigt er een tekort te ontstaan aan goed opgeleide voedingsmiddelentechnologen in de regio Rijnmond. Het gaat hierbij om 100 MBO-ers en 20 HBO-ers per jaar tot aan 2022. Om de toekomst van de Foodsector in de regio Rijnmond veilig te stellen, is de Food Inspiration Academy opgericht. De FIA is een unieke samenwerking tussen bedrijven en onderwijs die erop gericht is om voldoende goed opgeleide technisch/technologische professionals op mbo- en hbo-niveau af te leveren. Deze Food Inspiration Academy zorgt tevens voor gerichte acties om het imago van de Foodsector te verbeteren. Ruim 15 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn hierbij betrokken. De gemeente Vlaardingen is een van de partners net als de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio.

Naast een dagopleiding en een deeltijdopleiding voor  mbo-studenten gaan ook hbo-studenten van Inholland in de Food-sector gebruik maken van de onderwijsfaciliteiten.

Gerelateerd