Afzetter, Aap, Smeerlap, Schoft...

27-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 27 juni 1895: Afzetter, Aap, Smeerlap, Schoft...

Een Vlaardinger die in 1895 Maassluis bezoekt, heeft daar een verbale aanvaring met een politieagent. Dat levert hem uiteindelijk een gevangenisstraf op van veertien dagen waarin hij alle tijd heeft om nog eens op zijn 'burenbezoekje' terug te blikken. 

P. W., 57 jaar, visscher te Vlaardingen, zou den 16 April te Maassluis opzettelijk den agent van politie dier gemeente D. Van den Berg, die zich in de rechtmatige uitoefening zijner bediening op den openbaren weg bevond, beleedigend hebben toegevoegd de woorden: afzetter, aap, smeerlap, schoft. 

Beklaagde ontkent hardnekkig de beleedigende woorden te hebben gebezigd. De politieagent die het verbaal opmaakte houdt echter staande dat beklaagde hem deze en geene andere woorden heeft toegevoegd. Beklaagde antwoordde daarop: ,,Mijnheer, die man die liegt, hij is een leugenaar!'' Het O.M. meende dat beklaagdes houding ter terechtzitting voldoende zijn karakter verraadt en eischte derhalve 14 dagen gevangenisstraf.Gerelateerd