Actie tegen overbewoning

02-04-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente gaat meer voorlichten om overbewoning door tijdelijke arbeidsmigranten te voorkomen. De voorlichting is zowel bedoeld om verhuurders te informeren over de regels voor kamerverhuur als om de arbeidsmigranten die slachtoffer zijn van misstanden te informeren en te helpen. De gemeente verscherpt daarnaast de controles op overbewoning.

In een woning  mogen in de regel niet meer dan vier personen wonen, tenzij er sprake is van een gezin. Bij meer mensen in een woning is er sprake van overbewoning. Uitzendbureaus en verhuurbedrijven, maar ook particulieren en arbeidsmigranten, kopen of huren soms doelbewust woningen, om kamers te verhuren aan arbeidsmigranten. De crisis op de woningmarkt heeft ervoor gezorgd dat sommige huiseigenaren hun pand noodgedwongen verhuren. Deze verhuurders letten vaak meer op de huuropbrengst dan op hoeveel mensen in de woning komen wonen. Zij weten meestal niet of het bedrijf of de mensen waarmee ze verhuurafspraken zich aan de regels houden.

Voorlichting

De gemeente voegt voortaan bij elke vergunning voor tijdelijk verhuur informatie over de regels over kamerverhuur, met tips voor veilige verhuur. Ook gaat het toekomstige Servicepunt Woningverbetering, dat rond de zomer actief wordt voor het Centrum en de Westwijk, voorlichting geven aan Verenigingen van Eigenaren over de regels. De gemeente heeft gevraagd of de Vlaardingse makelaars eveneens betere informatie over de regels willen verstrekken aan arbeidsmigranten die een huis kopen.

Handhaving

Bij controles in Vlaardingen door de gemeente zijn in het verleden woningen aangetroffen met bijvoorbeeld 6, 9 en zelfs 38 slaapplaatsen! De indruk is dat de overbewoning iets toeneemt. In 2009 zijn er bijvoorbeeld vier overbewoningen geconstateerd, in 2012 acht en in 2014 negen. De meeste overbewoning is geconstateerd in het Centrum, inclusief de Vettenoordse Polder. Er worden daarom meer en intensievere controles uitgevoerd .

Op dinsdag 14 april is de eerste handhavingsavond gepland. De gemeente controleert aan de hand van binnengekomen meldingen. Als de gemeente overbewoning constateert, worden relevante gegevens opgevraagd, zoals waar en voor wie de arbeidsmigranten werken en of de arbeidsmigranten in de gemeente geregistreerd staan. De arbeidsmigranten worden doorverwezen naar hulpverleningsinstanties die speciaal voor hen zijn opgericht. Verder wijzen de controleurs de arbeidsmigranten op hun rechten en op mogelijke alternatieve woonruimte. De controleurs zullen overtredingen door uitzendbureaus melden aan de SNCU (Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten, de waakhond op de naleving van de CAO), koepelorganisaties van uitzendbureaus en het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Melden

Wie in een straat, wijk of op een bedrijventerrein overlast ondervindt van mogelijke overbewoning, kan dit melden bij de gemeente Vlaardingen, door te bellen met (010) 248 4000 of via deze linkGerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date