Aanvoerweg voor overslaghaven?

11-07-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Zo'n twee maanden geleden reageerden GroenLinks en ONS.Vlaardingen ontzet over de mogelijke vestiging van een overslaghaven in de Zevenmanshaven in Vlaardingen. Op dinsdag 22 mei werd er vervolgens maar liefst drie uur vergaderd door de gemeenteraad over de mogelijke komst van dit bedrijf aan de Zevenmanshaven in Vlaardingen. Het vervoer van en naar het bedrijf van containers zou zorgen voor extra milieubelasting en met name omwonenden van de Marathonweg krijgen hier dan last van. Dat hier wat mee gedaan moet worden was voor alle partijen wel zeker, maar zeker is nog niet dat dit bedrijf er ook definitief komt; sinds 22 november vorig jaar is niets meer vernomen over een aanvraag om zich aan de Zeemanshaven te vestigen, zo betoogde wethouder Bert van Nieuwenhuizen.

Met ingang van vrijdag 30 juni ligt er echter gedurende 6 weken een wijzigingsplan ter inzage op het Stadskantoor van een weg die naar de Zevenmanshaven leidt, vanaf de Maassluissedijk, exact naar het deel van de haven waar het overslagbedrijf kan komen. Het wijzigingsplan met plannaam ''Scheurstrookweg'' betreft de wijziging van de bestemming 'Groen'  naar de bestemming 'Verkeer'. Met het wijzigen van de bestemming wordt het mogelijk hier een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen voor de bedrijfsgronden direct ten oosten van het plangebied aan de Zevenmanshaven.

Initiatiefnemers zijn Beelen, dat op het noordelijke deel van de grond een vestiging heeft, en DHG uit Schiedam. DHG belegt in vastgoed en heeft een portefeuille opgebouwd met een waarde van circa €400 miljoen. Daarnaast ontwikkelt de onderneming hoogwaardige vastgoedprojecten.

Het wijzigingsplan kent verschillende bijlagen, waaronder de resultaten van een zeer uitgebreid grondonderzoek. Daaruit blijkt dat de grond waarover het wijzigingsplan spreekt ernstig vervuild is met onder meer Aldrin (een chloorverbinding, ook wel gebruikt in insecticiden) , Zink en Arseen. De grond hoeft volgens het rapport echter niet dringend gesaneerd te worden. Opvallend is dat bij alle gevonden stoffen wordt vermeld dat er 'geen sprake is van onaanvaardbare risico's.  Bij Arseen, een zwaar metaal dat gevaarlijk is voor de menselijke gezondheid, wordt daarentegen gezegd dat 'er volgens ons (het bedrijf dat onderzoek heeft gedaan) geen sprake is van onaanvaardbare risico's '.

Over nieuwe bedrijvigheid bij de Zevenmanshaven, en de gevolgen voor de Marathonweg, is nog veel onduidelijk. Met de miljoeninvestering in het gebied waar ook een grote ontwikkelaar van logistieke projecten bij betrokken is lijkt het er toch snel van te komen dat de Greenport overslaghaven er komt.

Gerelateerd