Aan de Marathonweg wordt geen vervuiling meer gemeten

21-07-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Het meetstation van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij de Floreslaan, aan de rand van de Marathonweg, is weg.

,,Wij waren best gelukkig met het meetstation van de RIVM aan de Floreslaan’’, aldus de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. ,,Doordat de gegevens van het meetstation voor iedereen online in te zien waren, was het voor ons mogelijk om de belasting van de Marathonweg van uur tot uur te kunnen monitoren. Op die wijze konden we ook aantonen dat er 'ondraaglijke' vervuilingsmomenten zijn die niet zichtbaar worden in het lange termijngemiddelde waarmee de overheid werkt. Helaas, helaas, helaas is het meetpunt aan de Floreslaan opgeheven. De gemeente weet al een poosje dat de huur van dit stukje grond zou worden opgezegd, maar tot op heden is er geen enkel merkbaar initiatief geweest waaruit blijkt dat de gemeente actief op zoek is naar een nieuwe locatie.’’

Over de Marathonweg is de afgelopen jaren veel te doen geweest, en nog steeds. In maart was er nog een bijeenkomst met onder meer toenmalig lijsttrekker en tegenwoordig wethouder van Milieu Bart Bikkers over de komst van de Blankenburgtunnel en de belasting van de Marathonweg. Hierbij werden nieuwe ideeën aangedragen met en door vertegenwoordigers van de Vereniging Leefbaarheid Marathonweg e.o. , maar nu zeker is dat de Blankenburgtunnel er definitief komt (start bouw vanaf 1 september) is er niets meer van deze ideeën vernomen. Vanuit ONS.Vlaardingen, de partij die zich vier jaar lang druk gemaakt heeft voor het sterk verminderen van de milieubelasting rond de Marathonweg, en vaker riep dat Vlaardingen de hoogste sterftecijfers aan kanker  heeft, zijn ook nog geen reacties gekomen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date