2882 ondernemers uit regio vragen steun aan

02-06-2020 Nieuws Algemeen

VLAARDINGEN - Stroomopwaarts heeft inmiddels 2.882 Tozo-aanvragen ontvangen van zelfstandig ondernemers. Deze regeling biedt ondernemers tijdens de coronacrisis inkomensondersteuning voor hun eigen levensonderhoud en wordt net als de reguliere bijstand aangevraagd via de gemeente. In onze regio loopt dat via de uitvoeringsorganisatie Stroomopwaarts. Inmiddels hebben wij ruim 1.700 aanvragen beoordeeld en heeft circa negentig procent van hen de uitkering ontvangen. Recent is bekend geworden dat de Tozo-regeling wordt verlengd tot in ieder geval september dit jaar.

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en is één van de regelingen vanuit de overheid om ondernemers die vanwege de coronacrisis in financiële nood verkeren te ondersteunen. Tozo bestaat uit inkomensondersteuning tot het sociaal minimum op bijstandsniveau en een lening van maximaal € 10.157,-.

Van de beoordeelde aanvragen hebben 234 ondernemers een krediet aangevraagd. Daarmee is iets meer dan twee miljoen euro gemoeid. Nog niet alle aanvragen zijn verwerkt, naar verwachting loopt dit aantal nog op. Ook in Tozo 2 kan (een aanvulling van het) krediet aangevraagd worden, tot de maximale € 10.157,-. Het krediet kan per 8 mei ook door ondernemers met een AOW en grenswerkers aangevraagd worden, dat was eerder niet mogelijk.

Versnelde beoordeling
De beoordeling van aanvragen voor Tozo is in samenwerking met MVR & Partners geautomatiseerd. Een robot voert een groot deel van het beoordelingsproces automatisch uit nadat een aanvraag is ingediend. Hiermee versnelt Stroomopwaarts de afhandeling. Het uiteindelijke besluit blijft echter mensenwerk. Het opvragen van ontbrekende bewijsstukken, het controleren van betaalgegevens en het betalen van de uitkering blijft handmatig uitgevoerd worden. Op de website Tozo-pagina staat veel informatie over de aanvraagprocedure.

De reguliere bijstand voor zelfstandig ondernemers (Bbz-uitkering) loopt voor de regio via het RBZ van de gemeente Rotterdam. Door de grote stijging van het aantal aanvragen door de coronacrisis, kon het RBZ dit niet alleen aan. In een anderhalve week tijd heeft Stroomopwaarts de procedure naar zich toe getrokken. Aanvragen Tozo lopen nu via Stroomopwaarts en het streven is om binnen vier weken deze te beoordelen en uit te betalen. De reguliere Bbz-uitkering blijft via het RBZ lopen.

Verlenging Tozo
Op 20 mei is door het kabinet een verlenging van de Tozo bekend gemaakt, de Tozo 2. Dat betekent dat ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis tot eind september een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen. ‘Nog steeds derven veel ondernemers inkomsten. Daarom blijft ondersteuning voorlopig gerechtvaardigd’, schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De criteria voor de verlenging van de Tozo gaan veranderen. Bij de verlenging wordt gekeken naar het inkomen van de partner. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Tozo 2 gaat vanaf 1 juni in. Stroomopwaarts stelt in de eerste week van juni het aanvraagformulier open op de website. De aanvraag kan t/m eind september, met terugwerkende kracht (ingang van 1 juni) worden ingediend.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date