'Voorzeker een nuttige inrichting'

13-04-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 13 april 1905: 'Voorzeker een nuttige inrichting'.

Het Rotterdamsch Nieuwsblad gaat in 1905 zijn licht opsteken in Vlaardingen waar sinds kort een stoomwasch-strijkinrichting is gevestigd... een noviteit!

Heden waren wij eens in de gelegenheid een kijkje te nemen in de hier pas gekomen stoomwasch-strijkinrichting van de firma Swarts, gevestigd in de Verlengde Stationstraat. De geheele inrichting wordt gedreven door een gasmotor van 3 paardekracht, die in de waschinrichting geplaatst is. 

Het goed, dat gewasschen moet worden, wordt in een daar staande waschtrommel gedaan, waar het na verloop van twee uren; geheel gewasschen, gespoeld, gebleekt en doorgehaald uitkomt. Vandaar komt het in de wringmachine en vervolgens in de droogkamer, waar tevens een groote strijkkachel is geplaatst, die ook dienst doet om de droogkamer flink te verwarmen.

Als het 'goed' droog is, moet het gestreken worden. Daarvoor is in een ander deel van de inrichting een strijkmachine geplaatst met ventilateur, die beide eveneens door den gasmotor worden gedreven. Het strijken geschiedt als volgt: Twee slangen loopen van den vehtilateur in de strijkrol, waar tevens cok een gasslang naar toe loopt, zoodat, als de gasvlam wordt aangestoken, dat één geheel vormt. 

Hierdoor wordt de rol, die zich aan de strijkmachine bevindt, ongeveer zoo heet als een strijkijzer, waardoor alles gestreken wordt, zooals fronten, boorden, overhemden enz. Ook staat er nog een mangel, waaronder het fijne goed, zooals hemden, lakens, hand- en zakdoeken, wordt gemangeld. 

Het is voorzeker een zeer nuttige inrichting daar het goed totaal niets te lijden heeft.

Gerelateerd