'Schapenweitje' Westwijk wordt opgedoekt

29-01-2020 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Tientallen jaren gingen Vlaardingers er heen; vaak op zondag, wandelen met de kinderen, en de dieren eten geven of aaien. Dat is binnenkort voorbij. Het bestuur van het ‘schapenweitje’ in de Westwijk heeft besloten er de stekker eruit te trekken. In een open brief die te vinden is op de website van Dierenweide Marnixplantsoen laat het bestuur weten dat er niet  voldoende geld meer is om de boel draaiend te houden:

,,Helaas heeft het bestuur van Stichting Dierenweide Marnixplantsoen moeten besluiten dat per 1 maart de Dierenweide definitief is gesloten. Het bestuur heeft met unanieme stemmen deze moeilijke beslissing moeten nemen, omdat de financiële middelen niet meer toereikend waren om de dieren goed te kunnen verzorgen. We willen de vrijwilligers, sponsoren, donateurs en adoptanten bedanken voor het vertrouwen en steun die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dit heeft ons goed gedaan.

Alle vrijwilligers inclusief bestuur van Stichting Dierenweide Marnixplantsoen hebben altijd met veel plezier en toewijding zorg gedragen voor de diverse dieren en het beheer van de Dierenweide. Vijf jaar hebben wij een mooie Dierenweide voor de wijk gehad en daar zijn we trots op! We hebben dit werk met veel liefde gedaan en zijn dankbaar dat vele Vlaardingers ons werk al deze jaren hebben gesteund en gewaardeerd.

Wij willen daarom iedereen hier nogmaals hartelijk voor bedanken! Voor alle dieren zullen andere plekken worden gezocht zodat zij allemaal weer een ander liefdevol huis krijgen.

Namens het bestuur van Stichting Dierenweide Marnixplantsoen

Het beheer van de dierenweide aan de Marnixlaan was lange tijd in handen van de gemeente Vlaardingen maar door bezuinigingen dreigde eerder in 2015 de dierenweide te moeten verdwijnen. Als gevolg van goed overleg met de gemeente en de bewoners van de Westwijk liepen er vrij snel inmiddels weer dieren in de dierenweide Marnixplantsoen. Een aantal wijkbewoners bundelde de krachten en richtte Stichting Dierenweide Marnixplantsoen op.

Op maandag 6 juli 2015 werd Dierenweide Marnixplantsoen overgedragen aan de stichting en heropend door wethouder Ruud van Harten. Daarbij werd een oud geel bord verwijderd waarop de afwezigheid van de dieren door bezuinigingen werd verklaard. Een nieuw bord kwam vervolgens erachter tevoorschijn met daarop 'Dierenweide Marnixplantsoen'.

Of de politiek nu in beweging zal komen en alsnog de helpende hand toesteekt is nog maar de vraag. Er zal nog fors bezuinigd moeten worden de komende jaren en nieuwe uitgaven voor een dierenweide die al niet meer van de gemeente was lijken daar niet bij te zitten.

n.b.: de personen op de foto maken geen deel uit van het huidige bestuur


Gerelateerd