'Polenhotels' aan Zwanensingel en in De Elementen

19-12-2017 Nieuws Redactie

De boerderij aan de Zuidbuurt was al bekendgemaakt als locatie voor arbeidsmigranten; nu komen daar de Zwanensingel en De Elementen bij.

VLAARDINGEN - In augustus meldden wij al dat er arbeidsmigranten zouden worden gehuisvest in de voormalige boerderij aan de Zuidbuurtseweg. Omdat een deel van de wooncomplexen waar arbeidsmigranten nu wonen - zoals de Valkenhof - de komende jaren worden gesloopt, is de gemeente hard op zoek naar nieuwe plekken om deze mensen te huisvesten. Daarbij is de keuze nu gevallen op de Elementen in de Nijverheidsstraat en de voormalige HVO-velden aan de Zwanensingel. De gemeente wil binnenkort gaan overleggen met omwonenden van deze locaties.

De gemeente denkt De Elementen en De Zwanensingel per 1 januari 2019 in gebruik te kunnen nemen. Er moet dus een jaar worden overbrugd en in dat jaar zijn andere woningen nodig. Zo'n 200 tot 400 tijdelijke arbeidsmigranten zitten per 1 januari 2018 zonder vervangende tijdelijke huisvesting. ,,De enige reële optie is het huren van vastgoed met een woonbestemming, in zowel Vlaardingen als daarbuiten, door de uitzendbureaus, zo meent het college van burgemeester en wethouders. ,,Afgesproken is dat dit eindigt als de eerdergenoemde drie locaties zijn gerealiseerd.''

Meer overlast


Er lijkt overigens sprake te zijn van een toename van de overlast door tijdelijke arbeidsmigranten. In Vlaardingen maar ook andere steden in de regio worstelen met dit probleem. De gemeente gaat, onder andere, extra handhaven op overbewoning en samen met de politie en de wijkteams bezien of in gebieden waar veel woonoverlast wordt ervaren een gerichte aanpak kan worden ingezet.Gerelateerd