'Niet bezuinigen op Veiligheid'

26-01-2020 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Er mag vooral niet bezuinigd worden op Veiligheid. Dat vinden de deelnemers aan het Vlaardingse Internetpanel die een aantal vragen voorgelegd kregen over de Begroting, waar de gemeenteraad zich binnenkort over gaat buigen. Een andere groep Vlaardingers die dezelfde vragen beantwoordden via een app vonden dat er op de eerste plaats niet op Culturele voorzieningen bezuinigd mag worden.

Aan het Internetpanel deden ongeveer 1400 personen mee en aan de enquête via de app ongeveer 700. En tussen de antwoorden van die twee groepen zaten wel meer grote verschillen. Zo koos maar liefst 35% van de eerste groep voor ‘geen belastingverhoging’ en van de tweede groep was dat 20%. Veiligheid kwam overigens in de tweede, kleinere groep op de tweede plaats met 39%, daar waar in de eerste groep 52% dit bovenaan zette.

Op de uitkomsten van het onderzoek kun je dus behoorlijk afdingen, gezien de grote verschillen. De onderzoekspopulatie was waarschijnlijk te klein, zeker omdat de groepen niet samengesteld lijken via een willekeurige steekproef. Dat er een app was, en dat je je kunt opgeven voor een Vlaardings internetpanel weet ook lang niet iedereen. Het ontbreken van dergelijke informatie zorgt dan vaak ook voor een eenzijdige samenstelling van onderzoeksgroepen.

Voor de gemeente Vlaardingen levert dit in ieder geval geen hoofdbrekens op over wat Vlaardingers nou eigenlijk willen; de resultaten van beide onderzoeken worden gewoon in elkaar geschoven en daarmee wordt een uitkomst gepresenteerd die niet representatief is. Eerstejaars studenten die met statistiek te maken krijgen zullen direct zeggen dat er geen sprake is van validiteit en betrouwbaarheid. 

In ieder geval gingen de meeste stemmen uit naar het niet bezuinigen op de onderwerpen Veiligheid (bestrijden van criminaliteit en zorgen voor een veilige woonomgeving), het niet verhogen van de belastingen en het niet bezuinigen op zorg en welzijn (ouderen en mensen met een beperking).

De budgetten voor Veiligheid en bestrijding van criminaliteit ongemoeid laten zal niet zo’n probleem zijn, want daar gaan de politie en het Openbaar Ministerie over, op de paar medewerkers van Toezicht & Handhaving na, die vooral preventief werken. Het niet verhogen van de belastingen zit er helaas niet in, al was het maar dat er sowieso een inflatiecorrectie wordt toegepast op gemeentelijke belastingen en die worden daarnaast vrijwel allemaal jaarlijks verhoogd. Op de vierde plek staat overigens het voorzien in voldoende woningen voor alle Vlaardingers, maar ook de bouw van woningen ligt in handen van de woningcorporaties en de vrij bouwsector. De gemeente faciliteert slechts en ‘dat zijn de kosten niet’.

De gemeenteraad wil de mening van bewoners graag meenemen in zijn afwegingen, zo werd er vooraf gesteld. Dat dit betekent dat de eerste vier of vijf onderwerpen uit de onderzoeken daarmee gespaard worden voor bezuinigingen is helaas niet zo.Gerelateerd