'Een teleurgesteld minnaar'

06-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 6 juni 1902: 'Een teleurgesteld minnaar'.

De makelaar in zeelieden, de heer S., had zijn zinnen gezet op de dochter van H. aan de Landstraat, wat aanvankelijk door haar en vooral door haar stiefmoeder werd aangemoedigd en waarvoor de heer S. zich vele financieele offers getroostte. Zo had hij haar geheel in het nieuw laten zetten om in Rotterdam te gaan dienen. Wie beschrijft dan ook zijn verbazing en verontwaardiging, toen zij eens overkwam, haar aan den arm van een ander te zien wandelen. 

Nu is echter mijnheer S. de man niet om zich een dergelijke trouweloosheid zoo maar te laten welgevallen en hij eischt, kort en goed, liefde terug of geld en goed. Dat deed hij op zulk een heftige wijze, dat er gisteravond een heel tumult door ontstond en de gansche buurt in rep en roer werd gebracht. Daar hij echter met al die drukte maar een zeer negatief resultaat bereikte, heeft hij de hulp der politie ingeroepen wat hem al even weinig zal baten.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date