IKV en gemeente benutten nieuwe kansen

23-06-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Eind 2014 deed IKV Ondernemend Vlaardingen een oproep aan alle Vlaardingers om mee te denken. De ondernemersvereniging was op zoek naar ideeën en initiatieven die de stad geld kunnen besparen of zelfs voor de stad nieuwe inkomsten genereren. In totaal werden 32 ideeën aangedragen. Maar liefst 22 van deze ideeën zijn door de IKV en de gemeente op haalbaarheid onderzocht. 

De ideeën die ondernemers maar ook inwoners aandroegen, liggen op verschillende terreinen. Een belangrijke inspiratiebron was het onderwerp vergunningen en deregulering. Ondernemers, bewoners en ambtenaren onderzoeken inmiddels samen of en hoe er winst te behalen is in vergunningstrajecten. Veel mensen kwamen met goede, concrete tips om die te vereenvoudigen. 

Er waren ook veel ideeën over de openbare ruimte en de bedrijventerreinen. Zo opperden ondernemers of zij met hun bedrijven niet zelf op bedrijventerreinen de openbare ruimte kunnen gaan beheren. De gemeente heeft inmiddels gemeld dat bereid is in goed overleg hierover een overeenkomst te sluiten. Ook is op verzoek van inwoners een onderzoek gestart naar de mogelijkheid of de gemeente bedrijven die bijdragen aan maatschappelijk of collectief nut, kan belonen. Bijvoorbeeld door een voordeel bij aanbestedingen. Hiermee kan de gemeente bedrijven stimuleren om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen en maken lokale ondernemers wellicht meer kans op gunning. 

Naast de bezuinigingsideeën riep IKV Ondernemend Vlaardingen het maatschappelijk middenveld op zich te verenigen. Dit heeft inmiddels geleid tot de Maatschappelijke Kring Vlaardingen, een ontwikkeling waarover het college van burgemeester en wethouders erg enthousiast is. 

IKV Ondernemend Vlaardingen bijzonder tevreden over haar oproep en de respons die dit opleverde. ,,Ook richting de gemeente een dikke pluim voor hoe zij het hebben opgepakt. Juist omdat de meeste tips de hele Vlaardingse samenleving ten goede komen.’’


Gerelateerd