Gemeente: minder regels en betere bereikbaarheid

18-11-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Om Vlaardingen economisch beter op de kaart te zetten is in 2012 het Actieplan Economie vastgesteld. Nu we twee jaar verder zijn is het tijd om eens te kijken wat er wel en wat er (nog) niet bereikt is. Verantwoordelijk wethouder Ruud de Vries gaf een overzicht op de persbijeenkomst van dinsdag 18 november. De Vries benoemde daarbij ook de actiepunten voor 2015.

,,Enkele resultaten van het Actieplan Economie tot nu toe zijn het oprichten van het Ondernemersfonds, de aanpak van bedrijventerreinen en de oprichting van de werkgroep Ondernemers Onderwijs Overheid (OOO), de TechNetkring en de Economische Adviesraad’’, aldus De Vries. ,,Daar bovenop komt dat diverse winkelcentra en bedrijventerreinen het Keurmerk Veilig Ondernemen behaalden’’.

De Vries vervolgt: ,,We hebben dus al vooruitgang geboekt, maar natuurlijk zijn er nog voldoende zaken die beter kunnen. Om te weten hoe de ondernemers in Vlaardingen hierover denken en welke ideeën zij hebben, hebben we recent een ondernemerspeiling gehouden. De resultaten geven aan dat er belangrijke verbeteringen nodig en mogelijk zijn op het gebied van het ondernemersklimaat, huisvesting en regeldruk. Vlaardingse ondernemers geven hun huisvesting gemiddeld een 6,6, het Vlaardingse ondernemersklimaat een 5,5 en de regeldruk die zij ervaren  een 5. Deze peiling is een nulmeting, maar een deel van de aandachtspunten wordt al opgepakt binnen het Actieplan Economie. Over de uitkomsten van de peiling en de verbeteracties ga ik verder op korte termijn met de IKV Ondernemend Vlaardingen, het Detailhandelsplatform en de Economische Adviesraad in overleg. Bij een volgende peiling in 2016 moet blijken of de ingezette koers effect heeft gehad’’.

Inmiddels heeft het college, op verzoek van IKV Ondernemend Vlaardingen en de Economische Adviesraad Vlaardingen, voor 2015 vier prioriteiten bepaald in de doelstellingen van het Actieplan Economie. Dat jaar ligt de focus op innovatie en campusvorming, herontwikkeling en ondernemersparticipatie, dienstverlening en deregulering en tenslotte bereikbaarheid. Projecten die op korte termijn op de agenda staan zijn onder andere het opzetten van een technologische opleiding voor de voedingsmiddelenindustrie (Food Inspiration Academy), het verminderen van de regeldruk op vergunningen en het opzetten van een actieplan Mobiliteit om de bereikbaarheid en vlotte verkeersdoorstroming van de bedrijventerreinen te verbeteren.

Gerelateerd