Wmo-gebruik in Nederland stijgt, maar niet in Vlaardingen

07-05-2020 Gezond Redactie


VLAARDINGEN – Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een maatwerkvoorziening volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zijn er vijf procent meer dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar in Vlaardingen daalt het aantal mensen dat gebruik maakt van zo’n voorziening.

Hier maakten afgelopen jaar 6465 mensen gebruik van de voorzieningen van de Wmo. 4390 Mensen ontvingen hulpmiddelen, zoals een rolstoel, een woningaanpassing of vervoer. 2730 Wmo-afnemers kregen hulp in het huishouden en 1865 mensen andere vormen van ondersteuning thuis, zoals persoonlijke verzorging of dagbesteding.

Uiteraard zijn het vooral de ouderen die gebruik maken van de Wmo. Maar ook jonge mensen doen er een beroep op. In leeftijden opgedeeld waren er vorig jaar 3310 mensen van 75 jaar en ouder die een van de voorzieningen gebruikte, 1365 ontvangers waren tussen de 60 en 75 jaar, 845 mensen tussen de 45 en 60 jaar, 500 tussen de 30 en 45 en 450 jonger dan dertig.

Dat bleken er in alle leeftijden en in twee vormen van ondersteuning aanzienlijk minder dan in 2018. Toen telde het CBS 7750 Wmo-gebruikers in Vlaardingen. Met toen 5505 ontvangers van hulpmiddelen en 3660 mensen met persoonlijke verzorging of dagbesteding. Dat betekende dus bijna een halvering van 2018 op 2019. Opmerkelijk genoeg nam wel het aantal mensen dat hulp in het huishouden kreeg toe; in 2018 waren dat er 2570 in Vlaardingen.

Opvallend is het verschil in Wmo-afname ten opzichte van Schiedam. Tegenover de 6465 Wmo-ontvangers in Vlaardingen staan er 5745 in het grotere Schiedam.

Gemeenten vragen een eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen. Tot 1 januari 2019 was de hoogte hiervan inkomensafhankelijk. Vanaf begin vorig jaar is er een vast abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken ingevoerd. Vooral voor de hogere inkomens zal de eigen bijdrage in 2019 daardoor lager zijn dan voorheen. In de voorlopige cijfers van 2019 is een relatief sterke stijging van het gebruik van hulp bij het huishouden te zien bij de midden- en hoge inkomens, aldus het CBS.


Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date