Weer toenadering tussen huisartsen en Vlietland

16-12-2016 Gezond Redactie

VLAARDINGEN/SCHIEDAM - Tijdens de traditionele kerstborrel voor artsen is op donderdag 15 december een manifest ondertekend door huisartsen Bram Sprij en Hatin Baran en de medisch specialisten Wietske Vrijland en Alexander van Marle.

Huisartsen en medisch specialisten van Franciscus Gasthuis & Vlietland staan samen garant voor kwalitatief goede zorg voor hun patiënten in de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Met het ondertekenen van het manifest onderstrepen de huisartsen en medisch specialisten hun partnerschap en het belang van de samenwerking.

Het maken van nieuwe afspraken en het herijken van uitgangspunten was nodig nadat er spanning in de relatie tussen het ziekenhuisbestuur en de huisartsen was ontstaan over de verdeling van klinische zorg in de regio en de communicatie daarover.

,,Gelukkig zijn de contacten met de huisartsen over onze patiënten al die tijd uitstekend gebleven. Goede zorg voor onze patiënten is wat huisartsen en medisch specialisten bindt. Met dit manifest kunnen we verder, zodat we in de toekomst ook goede zorg kunnen blijven leveren'', aldus Wietske Vrijland, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis.

Bram Sprij vult aan: ,,In het manifest worden onder andere het eigen karakter van de regio NWN en het belang van een volwaardige ziekenhuislocatie voor deze regio erkend. Het manifest is de eerste stap in bijvoorbeeld het vormgeven van acute zorg voor de regio, waaronder goede opvang voor acuut zieke kinderen. Verder is er een stap gemaakt om de samenwerking tussen huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuis te verstevigen''.

De naleving en uitvoering van de afspraken krijgt haar beslag in 2017. Huisartsen en medisch specialisten zien dit met vertrouwen tegemoet.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date