Steeds meer Vlaardingse Jongeren met jeugdzorg

30-04-2020 Gezond Redactie

Foto: Stichting Beroepseer


VLAARDINGEN – Het aantal jongeren (tot 23 jaar) dat in Vlaardingen een beroep moet doet op professionele hulp groeide afgelopen jaar van 1390 naar 1440 jongeren.

In Vlaardingen krijgt 9,3 procent van de jongeren jeugdhulp, de meest voorkomende vorm van zorg.

Daarmee ligt Vlaardingen behoorlijk onder het landelijk gemiddelde. In heel Nederland krijgen 443 duizend jongeren (tot 23) professionele zorg. 411 Duizend krijgen jeugdhulp, dat is ongeveer twaalf procent van de 3,4 miljoen jonge mensen onder de achttien jaar in Nederland.

De grootste groep onder de 1440 jonge mensen wordt gevormd door de vier- tot achttienjarigen: zij vormen met 1280 hulpontvangers het leeuwendeel. De groep onder de vier jaar is 120 kinderen groot, en ook veertig jongeren tussen achttien en 23 jaar ontvangen jeugdzorg.

Jeugdzorg bestaat uit verschillende componenten: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De eerste categorie is hulp en zorg zoals bedoeld in de Jeugdwet uit 2014. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jeudbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Het doel ervan is het opheffen van de bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’. Dit geldt voor 41 duizend jongeren in Nederland.

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf twaalf jaar, die voor hun achttiende verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Het jeugdstrafrecht kan eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd tot 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Negenduizend jonge mensen in Nederland krijgen jeugdreclassering.

Voor de goede tellers onder de lezers: 36 duizend jongeren hadden meerdere vormen van zorg, zodat de optelling van de drie vormen optelt tot meer dan 443 duizend.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de cijfers vandaag publiceert, meldt dat steeds meer jongeren steeds langer hulp ontvangen.
Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date