Met PlusWonen keert verzorgingshuis terug

26-07-2017 Gezond Kor Kegel

VLAARDINGEN - In Vaartland is een ontwikkeling aan de gang, die baanbrekend is in de Nederlandse zorg. Met het project PlusWonen keert de functie van verzorgingshuis terug, maar minder bureaucratisch dan het vroeger kon zijn. Het regeringsbeleid was al langer dat mensen met een licht zorgzwaartepakket (ZZP) niet meer in aanmerking zouden komen voor het verzorgingshuis, waardoor het verzorgingshuis in de praktijk steeds meer verpleeghuis werd en dus alleen voor de mensen die veel meer zorg nodig hebben. In 2013 besloot het kabinet-Rutte II de verzorgingshuizen inderdaad verder te saneren.

Maar daarmee is een lacune ontstaan. Heel veel ouderen, die nog zelfstandig wonen, hebben behalve thuiszorg beslist extra hulp en ondersteuning nodig. Ze kunnen lichamelijke beperkingen hebben of psycho-sociale problemen, waardoor het huishouden een te zware opgave wordt, maar waarbij ze ook minder goed voor zichzelf zorgen. Ze voelen zich vaak minder veilig. Partners en andere mantelzorgers maken zich ongerust, want zelfverwaarlozing dreigt, ondanks de geboden hulp. Eigenlijk moet er intensiever naar deze oudere doelgroep worden omgekeken.

 

PlusWonen biedt uitkomst

PlusWonen geeft de ouderen individuele begeleiding, ondersteuning bij maaltijden, hulp met de dagelijkse activiteiten. Het is de huurders van Vaartland aangeboden en ze maken er allemaal dankbaar gebruik van. Uiteraard kunnen zij ook gebruikmaken van alle andere voorzieningen op de locatie aan de Dillenburgsingel. Zo hebben ze weer sociale contacten, beweging en ontspanning. Dankzij PlusWonen voelen de ouderen zich weer veel geruster. Ze hebben nieuwe zin gekregen in de dag, zonder elke ochtend te zeggen dat ze blij zullen zijn als het weer avond is.

Voor het project PlusWonen was echter een goed samenspel nodig tussen de gemeentebesturen van Vlaardingen en Schiedam, ROGplus Nieuwe Waterweg-Noord en de Frankelandgroep, waar Vaartland onder valt. ROGplus financiert PlusWonen met een vast bedrag per maand voor iedere huurder die meedoet, maar daar was wel de goedkeuring voor nodig van wethouders Cees Oosterom (Vlaardingen) en Patricia van Aaken (Schiedam).

Binnen het door ROGplus beschikbaar gestelde budget heeft de Frankelandgroep de mogelijkheid om per huurder de benodigde ondersteuning te regelen. De huurders betalen slechts een kleine eigen bijdrage.

De Frankelandgroep voert het project uit. Het begon een jaar geleden als een experiment, maar deze maand is eensgezind besloten om ermee door te gaan. Want iedereen is er enthousiast over. De ouderen en hun mantelzorgers, de lokale politiek, ook ROGplus en de Frankelandgroep.

,,PlusWonen wérkt!'' zegt Pepita Breugem, directeur beheer van de Frankelandgroep. ,,Het project kent louter winnaars!''

 

Het klopt. Elke betrokkene ziet voordelen

De gemeente Vlaardingen ziet er een goede oplossing in voor een groep zeer kwetsbare senioren, die zonder PlusWonen niet meer verantwoord zelfstandig zouden kunnen wonen, terwijl hun situatie nog niet 'zwaar' genoeg is voor verblijf in een verpleeghuis.

De ouderen lopen minder risico op ziekenhuis- of crisisopname. Ze doen minder beroep op regionale vervoersvoorzieningen, omdat ze het thuis of dicht bij huis beter naar hun zin hebben gekregen.

Wethouder Cees Oosterom: ,,De overweldigende interesse laat zien dat onze oudere Vlaardingers hieraan veel behoefte hebben.''

Bestuurder Ben de Koning van de Frankelandgroep is stellig van mening dat PlusWonen een prominente plek moet krijgen in het maatschappelijk beleid (Wmo) voor de lange termijn. Voor de ouderen is het namelijk het best denkbare alternatief voor het verzorgingshuis, dat er in de traditionele vorm niet meer is. PlusWonen brengt echter de verzorging en ondersteuning toch weer naderbij.

Pepita Breugem: ,,De deelnemers geven op een schaal van 10 hun leven nu een 8,1. Dat was voor we ermee begonnen 1,6 punt lager! We krijgen uitstekende reacties. Familieleden vertellen ons dat hun opa aan een nieuw leven begonnen is, of dat hun moeder weer net vrolijk is als vroeger, terwijl ze dat lange tijd niet meer was. Dat zijn toch geluiden waar een mens helemaal blij van wordt!''

Ongetwijfeld is daarom de evaluatie van de pilot PlusWonen zo positief uitgevallen. ,,Wij hadden er al veel vertrouwen in, maar het heeft onze verwachtingen overtroffen. Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt en we zouden er graag nog jaren mee verder gaan. Met PlusWonen doen wij waar we goed in zijn, namelijk: zorg en ondersteuning bieden in een aangepaste woonomgeving aan die groep ouderen die daar het meeste baat bij heeft'', zegt Pepita Breugem.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date