Kinderen werken aan een gezonde(re) leefstijl met Cool 2B Fit

08-12-2017 Gezond Redactie

VLAARDINGEN – Op woensdag 6 december ging de eerste groep van Cool 2B Fit van start bij Beweeg & Gezondheidscentrum Vlaardingen. Cool 2B Fit is een programma voor kinderen boven gezond gewicht in de leeftijd van acht tot en met dertien jaar.

Cool 2B Fit is een programma dat zich richt op een leefstijlverandering voor kinderen boven gezond gewicht en hun ouders. De kinderen kunnen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding van een diëtist, kinderpsycholoog, kinderfysiotherapeut, sportinstructeur en een buurtsportcoach verandering brengen in hun leefpatroon. Als kinderen samen met hun ouders bewuster met eten en bewegen bezig zijn, kunnen ze door kleine veranderingen in hun dagelijkse eet- en beweegpatroon een hoop winnen. Op woensdag 6 december vond de eerste ouderbijeenkomst plaats bij Beweeg- en Gezondheidscentrum Vlaardingen en Sportcentrum Vlaardingen.

Het Cool 2B Fit sportprogramma duurt in totaal anderhalf jaar. De kinderen sporten het eerste half jaar intensief. Tijdens dit half jaar vinden er ook ouder en kinderbijeenkomsten plaats. Vervolgens gaat de groep een half jaar bij een sportschool of sportvereniging aan de slag. In dat jaar verbetert de conditie, wordt ontdekt hoe leuk en gezond sporten is om tot een gezond gewicht gekomen. Vervolgens wordt er samen het kind, de ouders, de kinderfysiotherapeut en de buurtsportcoach gekeken welke activiteiten het kind het leukst vindt om na Cool 2B Fit te doen. Na afloop wordt het gezin nog begeleid om de veranderde leefstijl vol te houden.

Het Cool 2B Fit programma omvat een gecombineerde aanpak van dieet, lichamelijke activiteiten en gedragsbeïnvloeding. Het is een family-based benadering. Dat wil zeggen dat ook de ouders informatie en begeleiding krijgen hoe ze hun kind het best kunnen ondersteunen.
 

Aanvulling op ontbrekend aanbod


De wens voor een dergelijk programma leefde al langer onder kinderen en zorgprofessionals. ,,In Vlaardingen wonen relatief veel kinderen met een boven gezond gewicht. Huis- en kinderartsen gaven aan weinig te kunnen, omdat overgewicht bij voorkeur multidisciplinair aangepakt dient te worden. Met deze vraag zijn we op pad gegaan. In BG Vlaardingen hebben we een fantastische uitvoeringspartner gevonden'', aldus Jasper Oomen van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Vlaardingen.

Nathalie Landzaad, mede-eigenaar bij BG Vlaardingen, is verheugd dat Cool 2B Fit van start gaat. ,,We zijn sinds dag één nauw betrokken bij de Vlaardingse JOGG-aanpak. Samen hebben we gekeken hoe we dit leefstijlprogramma in Vlaardingen tot stand konden krijgen. Met dank aan het team kinderfysiotherapeut Chantal Jung, diëtiste Deborah Lagerwerf, psycholoog Nihal Alklas en sportinstructeur Natascha van Karsen kunnen we deze gezinnen nu een plek bieden.'' Het programma is uiteindelijk tot stand gekomen met behulp van de landelijke sportimpuls subsidie van het ministerie van VWS.
 

Samenwerkingspartners


Naast de stimulans vanuit de Sportimpuls hebben de gemeente Vlaardingen, DSW Zorgverzekeraar en Unilever R&D Vlaardingen ook hun aandeel gehad om het programma financieel haalbaar te maken. Verder zijn het Sint Franciscus Gasthuis Vlietland, Huisartsenpraktijken De Hogen Hoed en Emmahof, Petra Spreeuw, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Sportcentrum Vlaardingen, Speelparadijs De Beestenboel en diverse scholen betrokken bij de werving of uitvoering.

Aanmelden


Per groep is er plek voor maximaal tien deelnemers. De eerste groep zit inmiddels vol. Een tweede groep staat gepland voor mei 2018. Aanmelden kan via www.cool2bfit.nlBedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date