'Franciscus handelt niet in belang inwoners'

26-04-2016 Gezond Redactie

VLAARDINGEN - Huisartsen en verloskundigen in de regio Nieuwe Waterweg Noord zijn het met elkaar eens: het besluit om de klinische kindergeneeskunde en geboortezorg te verplaatsen van het Franciscus Vlietland in Schiedam naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam is niet in het belang van inwoners en treft vooral mensen met een kleine beurs. 

Het ziekenhuis verplaatst deze afdelingen vooral om organisatorische en financiële redenen, aldus de huisartsen en verloskundigen. Dat dit noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg te verbeteren, is niet aangetoond. Als gevolg van die verschuiving van zorg bestaat het risico dat in de toekomst nog meer afdelingen verplaatst zullen worden. Dit zal op termijn ook gevolgen hebben voor de acute zorg van de locatie Vlietland, zo menen de huisartsen. 

Voor de Rotterdammers zijn voor deze afdelingen in de stad voldoende alternatieven aanwezig. De inwoners van regio Nieuwe Waterweg Noord zijn echter slechter af. De A20 blijft immers filegevoelig en het openbaar vervoer naar het Franciscus Gasthuis is slecht. Zo worden met name de mensen met een kleine beurs de dupe. Mede door bovengenoemde redenen is de kans groot dat een aanzienlijk deel van de inwoners zal uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Gerelateerd