Waarschuwing voor nepcontroleur

01-02-2017 112 Redactie

VLAARDINGEN - Heeft u uw zorg geregeld via een persoonsgebonden budget (pgb)? Het kan dan voorkomen dat u huisbezoek krijgt van een ‘controleur’. Dat is iemand die namens de gemeente komt inspecteren of u volgens de regels omgaat met het pgb. Of bij vermoeden van fraude door een zorgverlener u hiervoor waarschuwt. Voor de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is deze controleur een medewerker van ROGplus: Miranda van den Akker. Zij zal haar bezoek bij u vooraf aankondigen. Miranda bezit een identiteitspas van ROGplus.

Helaas is een inwoner van de gemeente Vlaardingen slachtoffer geworden van iemand die zich voordeed als pgb-controleur. Dat gebeurde afgelopen maand op een zondag. De 87-jarige cliënt liet deze zogenaamde controleur binnen. Vervolgens heeft deze zogenaamde controleur de woning van de cliënt doorzocht. Laat nooit zomaar iemand binnen die zich niet kan identificeren. De controleur van ROGplus komt alleen langs op werkdagen en nooit in het weekend. Bel als u twijfelt de politie, of door-de-weeks ROGplus.

Kent u mensen in uw omgeving die ook zorg via een pgb hebben geregeld? Wijs deze mensen er op dat controleurs alleen door de week komen en vooraf aangekondigd.Gerelateerd