Vlaardings water: Kookadvies blijft van kracht

12-11-2017 112 Redactie

VLAARDINGEN - Het is helaas nog niet 100% bevestigd dat de E.coli helemaal verdwenen is uit het leidingnet van Vlaardingen. Daarom moet het zekere voor het onzekere genomen worden. In ieder geval tot en met maandag geldt voor heel Vlaardingen: kook het kraanwater 3 minuten voor consumptie.

In het weekend zijn diverse meetseries gedaan en geanalyseerd. Alle meetresultaten moeten aantonen dat de E.coli-bacterie is verdwenen. De resultaten van de snelle meting geven helaas nog geen eenduidig beeld. Daarom wacht Evides op de meetresultaten van een langdurige kweekmethode. Deze methode zet de bacterie op kweek en kijkt of deze nog aanwezig én actief is. Deze resultaten worden maandagmiddag verwacht. 

Veiligheid voorop

De besmetting met de E.coli-bacterie is waarschijnlijk veroorzaakt door werkzaamheden aan het drinkwaterleidingnet. Jaarlijks voert Evides vele projecten uit aan ons 14.000 kilometer lange waterleidingnet. Dit doen ze via uitgebreide hygiëne- en veiligheidsprotocollen en toezichthouders op de werkzaamheden. Helaas is in Vlaardingen toch ergens iets misgegaan. Evides: ,,Wij beseffen dat dit tot overlast heeft geleid en nog steeds leidt voor de inwoners en zoeken nauwgezet uit hoe deze situatie precies heeft kunnen ontstaan. Wij werken hard aan het oplossen van het probleem. Wij hopen op uw begrip''.


Veelgestelde vragen

Hoe onderzoekt Evides de drinkwaterkwaliteit in Vlaardingen?
Evides meet de waterkwaliteit door watermonsters te nemen op diverse locaties en deze te laten analyseren in ons waterlaboratorium. Na het inzetten van de chloordosering zijn op zaterdag 11 en zondag 12 november series watermonsters genomen. Alle monsterseries moeten aantonen dat de bacteriën verdwenen zijn.Hoe lang duurt het om watermonsters te onderzoeken?

De uitslagen van reguliere analyses van E.coli – waarbij deze op kweek wordt gezet – nemen 1 dag in beslag. Er zijn ook nieuwe, snellere analysemethoden om E.coli aan te tonen. Evides zet allebei de methoden in, zodat deze elkaar aanvullen en we een goed beeld krijgen van de situatie. We hebben op verschillende plaatsen watermonsters genomen afgelopen weekend en deze onderzocht. Zowel de monsters die genomen zijn op zaterdag en zondag moeten aantonen dat de E.coli-bacterie is verdwenen; een deel van de analyseresultaten komt maandag 13 november binnen.