Het broeit in de binnenstad

08-11-2016 112 Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Zo’n dertig betrokken centrumbewoners kwamen gisteren bijeen om te praten over de overlast in de binnenstad. Het initiatief voor de bijeenkomst in de Cultuurwerkplaats aan de Vetteoordskade kwam van de partij ONS.Vlaardingen, dat het onderwerp ‘veiligheid’ nu al zo’n tweeëneenhalf jaar opvoert als één van hun ‘speerpunten’.  Naast raadsleden Ron Boers en Frans Hoogendijk van ONS waren er ook raadsleden aanwezig van D66, GroenLinks, VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de PvdA.

Twee vragen stonden de avond centraal: wat maakt u zelf mee en welke ideeën heeft u over mogelijke oplossingen ? Wat volgde was zeker geen klaagzang waarbij er allerlei partijen de schuld in de schoenen geschoven kregen, maar een open gesprek waar alle betrokkenen vooral hun zorgen uitten en ervaringen deelden. Zo riep een vader wiens dochter kort geleden ernstig mishandeld was,  niet om wraak, maar wilde vooral dat het recht zegevierde. Hij had zelf al een poging gedaan om contact te leggen met groepen jongeren die regelmatig voor overlast zorgen.

De aanwezigen waren het erover eens dat de vorming van groepen burgers die, als een soort knokploegen, de straten schoon gingen vegen geen oplossing was. Er moest meer samengewerkt gaan worden, en ja, meer toezicht op straat was zeker wenselijk. Politie, Buurtpreventie, Toezicht & Handhaving en inwoners zouden meer op elkaar af kunnen stemmen. Misschien konden daarbij de camera’s op straat vaker actief, dus ‘live’  uitgelezen worden op tijdstippen waarbij de overlast het grootst is. Daarnaast vond men de uitbreiding van het aantal jongerenwerkers ook belangrijk. Inmiddels zijn er meer initiatieven genomen om ideeën te opperen hoe ‘Vlaardingen veiliger kan’; zo is er sinds kort de Facebookpagina Veilig Vlaardingen  waarin iedereen mee kan praten over het onderwerp.

Ron Boers van ONS.Vlaardingen zegde aan het eind van de avond toe bij de komende Begrotingsvergadering onder meer een raadsvoorstel in te dienen om het aantal Toezichthouders te verdubbelen. Hij opperde daarbij ook de mogelijkheid om per wijk een centrale post voor de medewerkers van Toezicht & Handhaving in te richten. De problemen met hangjeugd zijn namelijk niet exclusief voor het Centrum. Ook in de Van Baerlestraat in de Westwijk en bij winkelcentrum Holiërhoek zijn vergelijkbare situaties gesignaleerd.