Brand bij de NEM: blusmiddelen wél aanwezig

14-07-2016 112 Redactie

VLAARDINGEN - Onlangs stelden raadsleden raadsleden Marco Van Unen (CDA) en Erik van Pienbroek (CU/SGP) vragen over blusmiddel voor mangaan. In antwoord hierop geeft het college aan, dat bij de recente brand bij de NEM aan de Koningin Wilhelminahaven op 31 mei de brandweer meteen gestart is met het blussen met water. Op voorhand is een verzoek gedaan om bluspoeder te leveren en is schuim aangevraagd.

Achteraf waren deze blusmiddelen niet nodig, omdat bij de bestrijding van de brand afdoende gebruik kon worden gemaakt van de blusmiddelen van het bedrijf zelf.

Het onderzoek van de afdeling Brandonderzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) naar de aanleiding en het verloop van de brand bij de NEM loopt nog. Tot afronding hiervan kunnen daarom nog geen uitspraken worden gedaan over de exacte aanleiding en verloop van de brand.

Zoals in een eerder raadsmemo vermeld, zijn er tijdens metingen gedurende de brand geen mangaandeeltjes in de rook aangetroffen.

Gerelateerd