Asbest opruimactie in Oeverbos

14-08-2018 112 Redactie

VLAARDINGEN - Vorige week heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond in het oostelijke deel van Oeverbos kleine stukjes asbest aangetroffen. Staatsbosbeheer richt, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland, dit deel van het Oeverbos opnieuw in en heeft voorafgaand daaraan ook de bodem gesaneerd, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de DCMR. Staatsbosbeheer heeft het gebied waar het asbest is gevonden afgezet met een rood lint. Deze week ruimt een gespecialiseerd bedrijf het asbest op en zijn er extra controles.

Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. Met de sanering is een nieuwe en schone laag grond op de bodem opgebracht, een zogenoemde leeflaag. Op dit moment richt Staatsbosbeheer het oostelijke deel van het Oeverbos in. De werkzaamheden zijn nog niet afgerond, maar omdat de (fiets)paden en parkeerplaatsen klaar en bruikbaar zijn, heeft Staatsbosbeheer ervoor gekozen om het recreatiegebied al open te stellen. Door de droogte deze zomer is alleen de grasmat nog niet goed opgekomen.


Onderzoek door DCMR

DCMR maakte vorige week een ronde door het gebied na signalen van bewoners over mogelijk asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen stukjes van enkele centimeters groot inderdaad asbest bevatten. Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig. Dat betekent dat de asbestvezels in het materiaal in onaangeroerde toestand zich niet snel verspreiden in de omgeving en geen acuut gevaar vormen. Het is nog onduidelijk waar het asbest vandaan komt. Het kan door derden illegaal gestort zijn of het kan in de partij nieuwe grond terecht gekomen zijn. Staatsbosbeheer gaat met DCMR in overleg over de ontstane situatie, maar richt zich eerst op het opruimen van het asbesthoudende materiaal. In het gebied is ook puin aangetroffen in de leeflaag. Als Staatsbosbeheer puin aan de oppervlakte ziet verschijnen, wordt dit ook verwijderd.


Westelijk deel Oeverbos

De afzetting bevindt zich in het oostelijke en niet in het westelijke deel van het Oeverbos. Het westelijke deel van het Oeverbos wordt pas over een aantal jaren gesaneerd en heringericht. Rijkswaterstaat zal het westelijke deel van het Oeverbos eerst gaan gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding.Gerelateerd